Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs (UTGCDB)

Direcció
Alfred Gil Bonet
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps